Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και για τα ΚΔΑΠ του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας Από τα Γραφεία Διοίκησης του «ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας» ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 (ώρα 23:59) η ηλεκτρονική  υποβολή των  αιτήσεων, για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα της Δράσης  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»(πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) της χρονικής περιόδου 2022-2023   που αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και τα ΚΔΑΠ. 


Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει ο νόμιμος εκπρόσωπος του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που είναι :

 • Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία
 • Άτομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού
 • Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, ή έχει τη φροντίδα του ατόμου με αναπηρία ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων 


Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνει μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.  (WWW.eetaa.gr-paidikoi.eetaa.gr).   Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Τaxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

     

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση και την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων περιγράφονται στην υπ. Αριθ. 10945/2-8-2022 (με ΑΔΑ: Ψ5Θ465ΖΩ5-ΛΩΦ) Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στις σχετικές οδηγίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. 


Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και βοήθεια στη διαδικασία υποβολής της αίτησης εγγραφής, παρέχονται από τα γραφεία Διοίκησης του ΚΑΠΑ Δ. Βέροιας (τηλ.2331022178 εσωτ.4), καθώς και στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ όπως:

 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

(νήπια 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 • Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ -  Μουρούζη 2 (ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ) –  23310 61723
 • Β΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Αργυρουπόλεως 3 (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ) - 23310 26093
 • Γ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Πιερίων 28 - 23310 22888
 • Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – Ηρακλέους 1 (ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ) – 2331064698
 • Π.Σ.ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ - 23310 41661
 • Π.Σ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 23310 51207
 • Π.Σ. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ – ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ - 2331092790
 • Π.Σ.ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ – ΡΙΖΩΜΑΤΑ - 2331096342


ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

 • Β΄ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ (βρέφη από 6 μηνών -2,5 ετών) - 25ης Μαρτίου& Αριάδνης (ΕΡΓΟΧΩΡΙ) - 23310 29792
 • Δ΄ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΣ(βρέφη από 18 μηνών -2,5 ετών – ΑΣΩΜΑΤΑ - 23310 91188


 • ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (Παιδιά από 5 εως 12 ετών)
 • ΚΔΑΠ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  - ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ -  23310 41661
 • ΚΔΑΠ 7ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ - Δαιδάλου 1 – 2331022178
Πηγή : inveria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.