Σε αγορά μετοχών της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. θα προχωρήσει ο Δ. Βέροιας Στα τακτικά θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας της Τετάρτης (20/7/2022) συζητήθηκε η τροποποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά του 1/3 των μετοχών που κατέχει η υπό εκκαθάριση Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Βέροιας στην ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. 


Η υπόθεση σχετίζεται με προγενέστερη απόπειρα των εκκαθαριστών της ΕΑΣ της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. να βγουν σε ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό οι μετοχές της ΕΑΣ (24% επί του συνόλου των μετοχών), θέμα στο οποίο αντέδρασε νομικά ο Δήμος Βέροιας και κατάφερε να του αναγνωριστεί το δικαίωμα να προτιμηθεί ως πρώτος αγοραστής, ως μέτοχος με το 25% που είναι στην εν λόγω Α.Ε. και να μπορεί να αγοράσει απευθείας και χωρίς διαγωνισμό το 1/3 των μετοχών (όσο αναλογεί σύμφωνα με το ποσοστό), στην ονομαστική τους αξία. 


Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. είναι 100.000 ευρώ και κατανέμεται σε 10.000 ονομαστικές και μεταβιβάσιμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Η ΕΑΣ κατέχει 2.400 μετοχές δηλαδή και άρα ο Δήμος Βέροιας μπορεί να αγοράσει το 1/3 αυτών, άρα 800 μετοχές, έναντι του ποσού των 8.000 ευρώ (800 μετοχές Χ 10 ευρώ). Την σχετική αγορά ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας και εφόσον γίνει η αγορά, ο Δήμος Βέροιας θα κατέχει το 33% των μετοχών της ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε. 


Όσον αφορά στο θέμα της αξιοποίησης του ακινήτου και τις συζητήσεις – προσπάθειες για την μεταφορά του Τελωνείου στον χώρο, είναι μία άλλη, μεγάλη συζήτηση…


Πηγή : inveria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.