Έγκριση χρηματοδότησης για την προμήθεια Ηλεκτρικών Ποδηλάτων από τον Δήμο Βέροιας Χρηματοδότηση ύψους 316.634,76€  για την προμήθεια 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων εξασφάλισε ο Δήμος Βέροιας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).


Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης έργων που αφορούν στη Δράση: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα (last mile transportation), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του Δήμου Βέροιας, στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΣΠΑ 2014-2020».


Πρόκειται για δημιουργία συστήματος 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων, που θα είναι διαθέσιμα σε σημεία της Βέροιας, και το οποίο θα διαθέτει κοινόχρηστες θέσεις κλειδώματος-φόρτισης με «Έξυπνη» Κλειδαριά (4G/GPS), ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές iOS και Android) μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η μίσθωση του ποδηλάτου από τους χρήστες και ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας.

 

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων, το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας, έξυπνες κάρτες χρηστών, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων κ.ά) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων και στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.


Πηγή : inveria.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.