Από 11 έως 27 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές πρωτοετών - Τι πρέπει να έχετε μαζί σας

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά...

Από τις 11 ως τις 27 Σεπτεμβρίου θα γίνουν οι εγγραφές των πρωτοετών - επιτυχόντων στα Τμήματα και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα Επαγγελματικά Λύκεια (Ομάδα Α΄& Β΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Σημειώνεται, πάντως, ότι η διαδικασία φέτος κινδυνεύει να μην διεξαχθεί ομαλά καθώς στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου έχει προκηρυχθεί 48ωρη απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητικών Υπαλλήλων στα ανώτατα ιδρύματα, λόγω της επικείμενης διαθεσιμότητας 1.500 εξ αυτών. Την απεργία αυτή ακολουθεί και νέα 48ωρη τις αμέσως επόμενες ημέρες, 12 και 13 του μήνα, ενώ από τις 16 και μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου οι διοικητικοί υπάλληλοι των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προχωρούν σε πενθήμερη απεργία.

Εγκύκλιος του Υπουργείο Παιδείας ορίζει τα δικαιολογητικά και όλες τις άλλες λεπτομέρειες για για την εγγραφή των επιτυχόντων – εισαγομένων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, τα οποία έχουν ως εξής:
  • Αίτηση για εγγραφή (παραχωρείται από την Γραμματεία)
  • Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑ_Α Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι η πρωτότυπη βεβαίωση).
Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.

Επίσης στο υπουργείο Παιδείας δίνονται πληροφορίες:

Α.για επιτυχόντες ΓΕΛ στα τηλ 2103442702-3 και 2103442699

Β.για επιτυχόντες ΕΠΑΛ, Έλληνες μουσουλμάνους και αλλοδαπούς στα τηλ. 2103442696 και 2103442100

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.